AUKSJONSBETINGELSER 

Spesielt for online auksjoner
1. Auksjonen er skriftlig, men vi vil også godta bud via internett og telefonbud.

2. Objektene selges til høyeste bud, hvis to like selges objektet til første innkomne bud.

3. Høyeste bud vil bli regulert til 10 % over nest høyeste bud.

4. Alle bud er å betrakte som bindene.Er ikke objektene betalt senest 30 dager etter auksjonen, vil objektene bli solgt på kjøpers regning. Inkludert alle salærer.

5. Kjøper betaler 20 % salær, porto for sendingen samt fakturagebyr på kr 30,-.

6. Objekter blir levert mot forhånd-faktura eller oppkrav. Eller hentes i forretningen.

7. Reklamasjon må gjøres innen 10 dager etter utsendelsen dato.
Kun skriftlige reklamasjoner godtas. Beskrevne feil eller synlige feil
på foto kan ikke legges til grunn. Ved feil bildenummrering er alltid tekst som gjelder.
Retur må avklares før varene blir
sendt tilbake til oss. Returen MÅ samtidig være oss i hende senest 20 dager etter
auksjonsdato.

8. Ved budgivning forutsettes det at kjøper godtar auksjons betingelsene.

9. Ved forsen betaling påløper 1,0 % rente pr. påbegynt måned + 52 kr i purregebyr.

10. Bud under 90 % av utrop aksepteres ikke!

11. Budfristen er kl. 17.00 auksjonsdagen.

12. Skriftelige, faks og telefonbud osv. MÅ være oss i hende 2 timer før auksjonslutt
- hvis vi skal garantere at de kommer med.
Det blir også begrenset med informasjon i butikken og telefon de 2 siste timene.

13. Objekter som skal hentes etter auksjonen MÅ hentes innen 3 uker etter auksjonen. Hvis det ikke gjøres en separat avtale blir dette sendt ut.

ONLINEAUKSJONER (2)

1.2  Betingelsene er de samme som i våre vanlige auksjoner.

2.2  Fakturaene blir sendt ut hver fredag på email.

3.2  Det er ikke anledning til og hente FØR faktura er utskrevet. Ønsker du og hente må dette være notert i din profil.

4.2 Porto kr. 10,- gjelder ved belastning av kort. (Dette gjelder sendinger til 350 gram. Over dette beregnes reel porto.) Ved fakturering pågår alltid reel porto.