Hjem
   Auksjoner
    Nyheter
Login
Email eller kundenr:
Passord:

Jeg godtar auksjonsbetingelsene

Glemt passord
Registrer deg
Mailliste
Login

AUKSJONSBETINGELSER 
     *** Godta betingelsene og gå til registrering ***

Spesielt for online auksjoner
1. Auksjonen er skriftlig, men vi vil også godta bud via internett og telefonbud.

2. Objektene selges til høyeste bud, hvis to like selges objektet til først innkomne bud.

3. Høyeste bud vil bli regulert til 10 % over nest høyeste bud.

4. Alle bud er å betrakte som bindende. Er ikke objektene betalt senest 30 dager etter auksjonen, vil objektene bli solgt på kjøpers regning, inkludert alle salærer.

5. Kjøper betaler 20 % salær, porto for sendingen samt fakturagebyr på kr 30,-.

6. Objekter blir levert mot forhåndsfaktura eller oppkrav, eller de kan hentes i forretningen.

6b.Objekter som ikke er avhenter uten avtale senest 3 uker etter auksjonen vil bli fakturert med
     gjeldene satser.


7. Reklamasjon må gjøres innen 10 dager etter utsendelsesdato. Kun skriftlige reklamasjoner godtas. Beskrevne feil eller feil synlige på foto kan ikke legges til grunn. Ved feil bildenummerering er det alltid tekst som gjelder. Retur må avklares før varene blir sendt tilbake til oss. Returen MÅ samtidig være oss i hende senest 20 dager etter auksjonsdato. Samler-Børsen har 100% vetorett vedr.returer.

8. Ved budgivning forutsettes det at kjøper godtar auksjonsbetingelsene.

9. Ved for sen betaling påløper 1,0 % rente pr. påbegynt måned + 52 kr i purregebyr.

10. Bud under 90 % av utrop aksepteres ikke!

11. Budfristen er kl. 17.00 auksjonsdagen.

12. Skriftelige, faks og telefonbud osv. MÅ være oss i hende 2 timer før auksjonslutt
- hvis vi skal garantere at de kommer med.
Det blir også begrenset med informasjon i butikken og telefon de 2 siste timene.

13. Objekter som skal hentes MÅ hentes innen 3 uker etter auksjonen. Hvis det ikke gjøres en separat avtale blir faktura sendt ut med tillegg av fakaturagebyr og porto.

14. Samler-Børsen AS forbeholder seg retten til uten varsel og begrunnelse å sperre en bruker ute fra systemet. Dette fritar ikke kunden fra å sluttføre transaksjoner allerede påbegynt.

15. Ved systemfeil, maskin feil og linjefeil kan Samler-Børsen AS utsette fristen for budgivninger.

16. Objekter som er merket & eller # tilhører Samler-Børsen AS

17. Samler-Børsen AS er auksjonarius. De bestemmer enerådende alle objekter til de er betalt og levert ut.
Samler-Børsen AS kan trekke tilbake, sette ny budgivingsdato, forkaste bud, eventuelt selge objektet på nytt.
Samler-Børsen AS er enerådende.

UKEAUKSJONER (3)

1.3  Betingelsene er de samme som i våre vanlige auksjoner.

ONLINEAUKSJONER (2)

1.2  Betingelsene er de samme som i våre vanlige auksjoner.

2.2  Fakturaene blir sendt ut hver fredag på email.

3.2  Det er ikke anledning til å hente FØR faktura er utskrevet. Ønsker du å hente må dette være notert i din profil.

4.2 Porto kr. 10,- gjelder ved belastning av kort. (Dette gjelder sendinger til 350 gram. Over dette beregnes reell porto.) Ved fakturering pågår alltid reell porto. 

 ** Godta betingelsene og gå til registrering **