Hjem
   Auksjoner
Status dine bud
Brukermeny
Søk:
Mine favoritter:
Billedvisning
Sjul Bild


Velg kategori:


Norge eldre brev (1)
    Portofrie brev (1)
Skillingsmerker (24)
Øre-utgaver (247)
Utgavene fra 1905-09 (464)
Utgavene fra 1909 (490)
Utgavene fra 1945 (674)
Tjen/porto/returm. (765)
Div utgaver (774)
Postkort/brev (853)
PORTO - POSTFRISK (955)
Norges-samlinger (958)
Konglomerat (1027)
Norden (1044)
Europa/Oversjø (1105)
Telekort (1185)
Myntbrev (1191)
Gullmynter (1187)
Mynter (1215)
Sedler (1379)
Tegneserier m.m. (1424)
Diverse ikke filateli (1467)


Klokke på server

 
Ikke logget innBak hvert objekt står det et klokkeslett når objektet blir solgt.

Samler-Børsen Auksjon 252 - torsdag 16 juni 2022 > Portofrie brev

IdKvalitetBeskrivelseUtropStartbud Avsluttes
2
*   PORTO / Ubetalt for trippelvektig (3 lod) fra Christiania 24-10-1831 til Mandal, i Christiania Kartering 17- Porto 42, i Christianssand ilagt ekstra porto 12, og derved kartering 4 - total Porto 54. Delbetalte er alltid skjeldne 300
270 
 
Solgt
3
*   1826 Delbetalt helbrev avsendt fra HOLMESTRAND 2 juni 1826, bak håndpåtegning HSTRAND 5 til WANG i HEDEMARK, bak betalt til Christiania kartering 4 i Chr, kartering 2 i Wang - porto 8 skilling og 1 skilling utleveringsgebyr, tot 9 skilling, uvanlig 500
450 
 
Solgt
5
*   1832 brev med fult innhold datert TØNSBERG 4 sept 1832, sendt til Bordeaux, Frankrike. Frco. med dampskib. Transitt stpl T.T.HAMBURG 10 sept og annkomst stpl. Linjestemplet DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T.R.4. Flott vellbevart brev.. # 300
345 
 
Solgt
6
*   1836 brev med fuldt innhold fra Christiania til Frankrike. Linjestempel DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T.R.4. og Allemagne par Givet på forsiden. Ankkomst stpl bak. . # 200
620 
 
Solgt
7
*   1847 komplett brev stpl Christiania 20-8-1847 i blått sendt til Bordeaux, Frankrike. Linjestempel DANEMARCK PAR HAMBOURG. Diverse andre stempler. . # 200
326 
 
Solgt
9
*   CHRISTIANIA 5-3-1849, TYPE III A, FRANCO / Betalt brevomslag sent til Flekkefjord, kart 8. Kun en håndfull brev eksisterer med type III A - bare kjent i bruk i 29 dager i perioden 12 feb til 12 mars 1849 1000
1000 
 
Solgt
10
*   CHRISTIANIA 15-11-1849, TYPE IV B, FRANCO / Betalt helbrev, MAGTPAALIGGENDE, er REKOMMANDERT (tidlig rekbrev, ref Wassendens bok) sent til Sell Postaabnerie i Gudbrandsdalen, kart 4 - Porto 12 skilling (8 skilling porto over 12 mil, 4 for rek) 700
1287 
 
Solgt
11
*   CHRISTIANIA 15-4-1853, TYPE IV B, på brevomslag sendt som PORTOFRI SAG attestert, til Holmestrand, kartering 1, Segl 100
100 
 
Solgt
12
*   FREDRIKSSTAD type 1, 28-8-1850 SVART til Bamble via Skien, BANCO ilagt 48 skilling, FRANCO / BETALT og PORTO UTLEVERINGSGEBYR 1 skilling, kartering 1 og 3 200
226 
 
Solgt
13
*   PORSGRUND 17-8-1850, svart, helbrev sendt som attestert PORTOFRI SAG, helbrev - etterlysning av kriminell, til Kragerø, kartering 1, Segl 200
180 
 
Solgt
15
*   CHRISTIANIA 6-11-1849, TYPE III B, på PORTO helbrev til HELSINGØER, transittstemplet HELSINGBORG 9-11-1849, kartering 22 og porto 6, deretter 37 skilling 750
675 
 
Solgt
16
*   CHRISTIANIA 22-9-1849, TYPE IV B, på PORTO helbrev til KJØBENHAVN, Danmark, bak kartering 3 - porto 36 skillingSegl 750
675 
 
Solgt
19
*   CHRISTIANIA 9-1-1849, TYPE II, FRANCO / Betalt men PORTO brev til CHARLESTOWN, Scotland på helbrev, stemplet Strømstad, Hamburg og mottaksstempler i England underveis 24 og 25 januar, kartering og portopåtegnelser 500
450 
 
Solgt
20
*   TVEDESTRAND 10-10-1853 BLÅ, til HELSINGØR i DANMARK, PORTO 24 skilling med rødblyant foran 750
675 
 
Solgt
21
*   SKIPSPOST dampskibet JOH SEJVERTSEN, privat dampskib med post, fra Christiania 20-11-1854 til Mandal, HÅNDPÅSKREVET pr JOH. SEJVERTSEN, Helbrev og Følgebrev, ingen portopåtegninger 200
180 
 
Solgt
22
*  Frimerkeløst brev sendt til Malta - diverse stempler bak. 100
2500 
 
Solgt
  Neste=>