Hjem
   Auksjoner
Status dine bud
Brukermeny
Søk:
Mine favoritter:
Billedvisning
Sjul Bild


Velg kategori:


Norge eldre brev (1)
Skillingsmerker (24)
Øre-utgaver (247)
Utgavene fra 1905-09 (464)
Utgavene fra 1909 (490)
Utgavene fra 1945 (674)
Tjen/porto/returm. (765)
Div utgaver (774)
Postkort/brev (853)
PORTO - POSTFRISK (955)
Norges-samlinger (958)
Konglomerat (1027)
Norden (1044)
Europa/Oversjø (1105)
Telekort (1185)
Myntbrev (1191)
Gullmynter (1187)
Mynter (1215)
Sedler (1379)
Tegneserier m.m. (1424)
Diverse ikke filateli (1467)


Klokke på server

 
Ikke logget innBak hvert objekt står det et klokkeslett når objektet blir solgt.

Samler-Børsen Auksjon 252 - torsdag 16 juni 2022 > Kun bilder.


2: PORTO / Ubetalt for trippelvektig (3 lod) fra Christiania 24-10-1831 til Mandal, i Christiania Kartering 17- Porto 42, i Christianssand ilagt ekstra porto 12, og derved kartering 4 - total Porto 54. Delbetalte er alltid skjeldne Utrop: 300, Startbud: 270 3: 1826 Delbetalt helbrev avsendt fra HOLMESTRAND 2 juni 1826, bak håndpåtegning HSTRAND 5 til WANG i HEDEMARK, bak betalt til Christiania kartering 4 i Chr, kartering 2 i Wang - porto 8 skilling og 1 skilling utleveringsgebyr, tot 9 skilling, uvanlig Utrop: 500, Startbud: 450 5: 1832 brev med fult innhold datert TØNSBERG 4 sept 1832, sendt til Bordeaux, Frankrike. Frco. med dampskib. Transitt stpl T.T.HAMBURG 10 sept og annkomst stpl. Linjestemplet DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T.R.4. Flott vellbevart brev.. # Utrop: 300, Startbud: 345 6: 1836 brev med fuldt innhold fra Christiania til Frankrike. Linjestempel DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T.R.4. og Allemagne par Givet på forsiden. Ankkomst stpl bak. . # Utrop: 200, Startbud: 620 7: 1847 komplett brev stpl Christiania 20-8-1847 i blått sendt til Bordeaux, Frankrike. Linjestempel DANEMARCK PAR HAMBOURG. Diverse andre stempler. . # Utrop: 200, Startbud: 326 9: CHRISTIANIA 5-3-1849, TYPE III A, FRANCO / Betalt brevomslag sent til Flekkefjord, kart 8. Kun en håndfull brev eksisterer med type III A - bare kjent i bruk i 29 dager i perioden 12 feb til 12 mars 1849 Utrop: 1000, Startbud: 1000 10: CHRISTIANIA 15-11-1849, TYPE IV B, FRANCO / Betalt helbrev, MAGTPAALIGGENDE, er REKOMMANDERT (tidlig rekbrev, ref Wassendens bok) sent til Sell Postaabnerie i Gudbrandsdalen, kart 4 - Porto 12 skilling (8 skilling porto over 12 mil, 4 for rek) Utrop: 700, Startbud: 1287
11: CHRISTIANIA 15-4-1853, TYPE IV B, på brevomslag sendt som PORTOFRI SAG attestert, til Holmestrand, kartering 1, Segl Utrop: 100, Startbud: 100 12: FREDRIKSSTAD type 1, 28-8-1850 SVART til Bamble via Skien, BANCO ilagt 48 skilling, FRANCO / BETALT og PORTO UTLEVERINGSGEBYR 1 skilling, kartering 1 og 3 Utrop: 200, Startbud: 226 13: PORSGRUND 17-8-1850, svart, helbrev sendt som attestert PORTOFRI SAG, helbrev - etterlysning av kriminell, til Kragerø, kartering 1, Segl Utrop: 200, Startbud: 180 15: CHRISTIANIA 6-11-1849, TYPE III B, på PORTO helbrev til HELSINGØER, transittstemplet HELSINGBORG 9-11-1849, kartering 22 og porto 6, deretter 37 skilling Utrop: 750, Startbud: 675 16: CHRISTIANIA 22-9-1849, TYPE IV B, på PORTO helbrev til KJØBENHAVN, Danmark, bak kartering 3 - porto 36 skillingSegl Utrop: 750, Startbud: 675 19: CHRISTIANIA 9-1-1849, TYPE II, FRANCO / Betalt men PORTO brev til CHARLESTOWN, Scotland på helbrev, stemplet Strømstad, Hamburg og mottaksstempler i England underveis 24 og 25 januar, kartering og portopåtegnelser Utrop: 500, Startbud: 450 20: TVEDESTRAND 10-10-1853 BLÅ, til HELSINGØR i DANMARK, PORTO 24 skilling med rødblyant foran Utrop: 750, Startbud: 675
21: SKIPSPOST dampskibet JOH SEJVERTSEN, privat dampskib med post, fra Christiania 20-11-1854 til Mandal, HÅNDPÅSKREVET  pr JOH. SEJVERTSEN, Helbrev og Følgebrev, ingen portopåtegninger Utrop: 200, Startbud: 180 22: Frimerkeløst brev sendt til Malta - diverse stempler bak. Utrop: 100, Startbud: 2500 24: 1 - Bredrandet og flott fargefriskt merke med avvasket blekkanulering. Utrop: 750, Startbud: 2300 26: 1 (A19). Meget bredrandet 4 sk med lett 11-streks riststp. Utrop: 500, Startbud: 629 27: 1 - 4 skilling LUXSUS nr stpl 172 LAURVIG - Flott merke.. Utrop: 1000, Startbud: 1100 28: 1 - 4 skilling våpen 1855 på brevomslag stpl 236 REDALEN (7 pkt) sendt til Tønset.. # Utrop: 3000, Startbud: 9300 29: 1 - 4 skilling stpl 253 SANDEFJORD D34 sekundærvarianten Hk 11.000,-. # Utrop: 5000, Startbud: 4500
31: 2. Meget pent merke med god sentrering. Fotoattest Aune: Prakt velsentrert merke. Utrop: 3000, Startbud: 4600 32: 2 - 2 skilling Oscar PRAKT/LUX stpl NAMSOS 6-2-1861. Vanskelig stempel på dette merket.. # Utrop: 500, Startbud: 1000 33: Hk 2, 3 og 4 stk 8 skilling Oscar på 37 skillingsbrev vinterporto sendt England, via Svinesund derettter vidresendt til DEVENPORT GIBRALTAR stpl FREDRIKSVÆRN 25-2-1861. Diverse stempler bak. Noen litt dårlige tagger på noen av merkene pga plasseringe. Meget skjeldent brev. Oscar skillingsbrev er ikke registrert i Postal III Utrop: 5000, Startbud: 31100 34: 3. Uvanlig pent ustemplet merke. Fotoattest Lasse Nielsen Prakteksemplar. Utrop: 1800, Startbud: 4600 35: 3 - Lux Nr. st. 25. Bergen. Velsentrert og meget fargefriskt merke. SJELDENT VAKKER! Utrop: 1000, Startbud: 1000 36: 3 - Fargefriskt ubrukt merke s.h. . sannsynligvis regum. dog pent. (HK 3.100,-) Utrop: 750, Startbud: 675 37: 4b. Pent ustemplet eksemplar med god farge. Utrop: 1500, Startbud: 1350
41: 4. Velsentrert ustemplet merke. Rundt hjørne n.v. Pen lukefyller. Utrop: 300, Startbud: 270 45: 4 - 4 skilling Oscar på brevomslag prakt/lux stpl nr 164 KVIKNE sendt til Tønset.. Sjeldent!. # Utrop: 500, Startbud: 2300 46: 4 - 4 skilling Oscar på brevomslag luxsus stpl nr 236 REDALEN,  sendt til Tønset... # Utrop: 500, Startbud: 8200 49: 4 - 4 skilling Oscar på brevomslag håndskrevet nr. 332 ( VANG) og sidestpl VANG 15-8-1860. Meget sjelden håndannulering.. # Utrop: 2000, Startbud: 6600 50: 4. Prakt/lux Bø i Vesteraal 25/10-1861. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 200, Startbud: 180 51: 4. Rettvendt 45 - Dal. 6 pkt iflg Postal. Nær luksus. Utrop: 200, Startbud: 200 52: 4. Fullsstemplet 78 - Fredø. 8 pkt flg Postal. Utrop: 400, Startbud: 683
53: 4. Prakt/Gildeskaal 26/4-64. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 400, Startbud: 360 54: 4b. Perfekt luksus Hammerfest 1177 1862. Utrop: 400, Startbud: 600 55: 4. Pent helbrev stemplet Heggen 16/8-1861 sendt til Hønefos. 6 pkt flg Postal. Utrop: 400, Startbud: 446 58: 4. Fullstmplet Henningsvær 21/2 1864. Utrop: 200, Startbud: 180 59: 4. Prakt/lux Holtaalen 7/12-1859. 7 pkt iflg Postal. Utrop: 250, Startbud: 225 60: 4 - 4 skilling Oscar i par på dobbeltvektig brevomslag, annulert med 2 pene blekk kryss. Påskrevet på konvolutten JERNBANEN 15/7, sendt til Toten.. # Utrop: 500, Startbud: 4100 61: 4. Blekkrysset, samt nær lux Kongsberg 1864. Utrop: 100, Startbud: 90
62: 4. Fullstemplet Lekø 1/2-1860. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 200, Startbud: 180 63: 4. Fullstemplet Lesje 10/6-1860. 6 pkt iflg Postal. Nær lux. Utrop: 150, Startbud: 176 64: 4 - 4 skilling Oscar på delevis brevomslag stpl LILLEHAMMER 31-7-1862, sendt til Toten.. # Utrop: 200, Startbud: 205 66: 4. Lux Lyngøer 2/4-1860. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 250, Startbud: 225 67: 4. Fullstemplet 191 - Lyster. 8 pkt iflg Postal. Utrop: 250 68: 4. Prakt/lux 210 - Moss. Utrop: 100, Startbud: 90 69: 4a. Luksus Namsos 2/11 1859. Utrop: 200, Startbud: 180
72: 4. Luksus 218 - Næs i Hallingd. 5 pkt iflg Postal Utrop: 300, Startbud: 324 73: 4 c. Prakt Porsgrund 10/6 1861. Utrop: 200, Startbud: 421 75: 4. Prkt 235 - Reine. 7 pkt iflg Postal. Utrop: 300 76: 4. Fullstemplet 250 - Sand (I Ryg.). 6. pkt iflg Postal. Utrop: 300, Startbud: 270 77: 4 Pent brev stemplet 253 og Sarpsborg 11/9 1857. Høy kvalitet! Utrop: 200, Startbud: 230 78: 4. Prakt/lux Solvorn 14/4 1859. 6. pkt iflg Postal. Utrop: 300, Startbud: 324 79: 4. Fullstemplet Stegen 8/11-1861. 5 pkt iflg Postal. Utrop: 150, Startbud: 135
80: 4. Prakt Søndre Land 1/12-1859. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 200, Startbud: 180 81: 4 c. Velsentrert merke med rettvendt fullstempel Tronhjem 18/4 1862. Utrop: 200, Startbud: 230 86: 4 c. Prakt Volden 15/4- 1864 på. brevstykke. 6 pkt iflg Postal. Utrop: 300, Startbud: 270 87: Hk 4 i lot 3 merker med nr. stpl. Hhv. 14, 42 og 127 Utrop: 100, Startbud: 90 88: 5. Friskt merke med fotoattest L. Nielsen:  Utrop: 6000, Startbud: 5400 89: 5 - Lux Nr. st. 247, Røraas. Fargefriskt merke med perfekt tagging og sentrering! Utrop: 1000, Startbud: 3400 90: 5 - 8 skilling Oscar stemplet del av rettv. SANDØSUND 7/5-59 Utrop: 150, Startbud: 150
91: 4 og 5 - 4 skilling og 8 skilling på 12 skillingsbrev stpl. THRONDHJEM 29-1863, sendt til Kjøbenhavn. # Utrop: 600, Startbud: 810 93: 6 - 2 skilling fullstpl nr 364 Chr Byp . # Utrop: 500, Startbud: 450 94: 6. Lettstp 2 sk Våpen. God farge. Hk 1900,- Utrop: 350, Startbud: 315 95: 7 - 3 skilling Våpen I utrulig vakkert merke stemplet PRAKT KONGSVINGER 24-6-1867. Ikke mange merker er penere enn dette. Utrop: 5000, Startbud: 7750 99: 8 IIB - T.8. Glassklart Lux Høland 31/5-1867. Sjeldent vakkert merke! Utrop: 500, Startbud: 721 101: 8. Fullstemplett 4 - Aamot. 6 pkt flg Postal. Utrop: 300, Startbud: 270 102: 8 IIa. Prakt/lux Christiania 24/9 1866. Type 8. Lux sentrering. Utrop: 100, Startbud: 255
104: 8. Prakt/lux Drøbak 21/3-1869. Utrop: 100, Startbud: 100 105: 8 IIb t. 8 - 4 skill fullstpl EID i SØNHORDL 30-4-66 (4 pkt) # Utrop: 150, Startbud: 135 106: 8 II. Pent rekommandert brev stemplet Fredrikshald 9/10 1867.  Utrop: 200, Startbud: 280 108: 8. Lux Haugsund 5/11-1869. Utrop: 100, Startbud: 90 109: 8 II b. Luksusstp KLØVEN 30/5-1869 (6 pkt) på grønnblå 4 sk. Utrop: 300, Startbud: 300 113: 8 Ib. Luksus Laurvig 23/8-1864. Utrop: 200, Startbud: 276 114: 8. Prakt 189 - Lyngdal. Utrop: 200, Startbud: 180
116: 8. Prakt/lux Riisør 4/3 1866. Utrop: 100, Startbud: 100 117: 8. Prakt Tromsø 23/7 1964. Utrop: 100, Startbud: 90 118: 8 I. Lux Tønsberg 28/4 1864. Utrop: 200, Startbud: 200 119: 8 IIb. Luksus Voss 10/5-1868. 4 pkt iflg Postal. Utrop: 200, Startbud: 180 121: 9, t.3. Vakker 8 sk rettvendt fullstp BERGEN 24/7-1867. Utrop: 175, Startbud: 175 122: 9 - 8 skilling i par på 4 vektig rekomandert brevomslag stpl CHRISTIANIA 16-12-1863, sendt til DRAMMEN. # Utrop: 500, Startbud: 2080 123: 10 - Prakt Svolvær 1873 på meget fargefriskt merke. Uvanlig stempel!  Utrop: 750, Startbud: 850
125: 10. Lett enringsstp 24 sk med god farge. Hk 1000,- Utrop: 200, Startbud: 180 126: 10 - Meget fargefriskt ubrukt merke med god tg. (Hk 300,-) Utrop: 150, Startbud: 135 127: 10, t.1. Flott 24 sk med en svak skygge i limet. Utrop: 100, Startbud: 148 129: 11. Pent ustemplet merke med lett hengsel. (HK 625,-) Utrop: 200, Startbud: 180 132: 11 - Ubrukt merke, trolig regummiert (Hk 625,-) Utrop: 150, Startbud: 135 135: 12. Perfekt sentrert merke med lett stempel ...dal 2/4 1869. Utrop: 200, Startbud: 200 136: 12. Prakt Trondheim 15/7 1869. Uvanlig pent. Utrop: 200, Startbud: 200
137: 12, 16 II. Pent brev skillingsmerker stemplet etter 1888. Sendt fra Kristiania 6/11 95. Utrop: 100, Startbud: 100 138: 13a. Pent merke med klart trykk. Utrop: 600, Startbud: 540 141: 13b - Vakkert Prakt Balstad 8/3-1872. Perfekt tg./sentr. for utgaven. Svært uvanlig stempel! Utrop: 500, Startbud: 810 143: 13b. Pent merke med rimelig klaret trykk og fullstemplet Riisøer 21/3-1872. Hk 1800,- Utrop: 400, Startbud: 400 145: 14 X - Super Lux Bergen 14/12-1872. Perfekt tagging/sentrering for utgaven! Vakker! Utrop: 400, Startbud: 725 150: 15b. Prakt/lux Bergen 2/9 1873. Utrop: 200, Startbud: 180 151: 14 og 15a - 4 skill 4 og 8 skill 8 Stpl DRAMMEN 12-8-1868, sendt til Purmende, Nederland. Bak diverse stempler Utrop: 4500, Startbud: 4050
152: 15 x2 og 18 x2 på 22 skillings helbrev vakkert stpl CHRISTIANSSAND 4-6-1872 sendt til Bordeaux, Frankrike, Ikke registert i Postal.. # Utrop: 4000, Startbud: 3600 154: 11-15b - Våpen II komplett stemplet serie inkl. 13a og 15b. Høy katalogverdi. Utrop: 900, Startbud: 900 156: 16 Ia. Fullstemplet Tønsberg 18/1 1874. Utrop: 400, Startbud: 847 160: 16 Ia. Prakt Sandvigen 15/12- 1875. Pent for utgaven. Utrop: 200, Startbud: 306 161: 16 Ib. Pent ustemplet merke, nær usynlig hengselsrest. To små flekker høyre side. Vanskelig merke. Utrop: 900, Startbud: 2410 162: 16 Ib, 17c. Pent brev stemplet Fredrikshald 26/7 1875. Utrop: 900, Startbud: 810 164: 16 Ib. Pent merke med håndannulering Nords.... 3/3 74 Uvanlig. Utrop: 500, Startbud: 800
171: 16 IIA - Prakt Christiania 16/12-1876. s.v. Vanskelig merke!! Utrop: 300, Startbud: 300 173: 16 IIa fullstpl CHRA BYP 8-9-75. # Utrop: 100, Startbud: 90 174: 16 IIb. Pent stemplet Tønsberg 17/1- 1877. Utrop: 200, Startbud: 200 176: 16 IIb. Prakt Christiania 24/6-92. Utrop: 100, Startbud: 100 178: 17a. Pen fireblokk med variant korte LL i skilling på nedre venstre merke. Utrop: 200, Startbud: 180 179: 17 AX - Velsentrert Prima postfrisk merke. Utrop: 150, Startbud: 160 180: 17c. Pen postfrisk 12-blokk. (HK=4200,-) Utrop: 1000, Startbud: 900
181: 17 CX - Glassklart Prakt Chr. Byp. 1/1-76. Meget fargefriskt og Perfekt tg./sentr. Utrop: 500, Startbud: 450 182: 17c. Trykksak til Sverige fra Christiania 5/10 1875. Merket med et rundt hjørne skjemmer lite. Utrop: 500, Startbud: 522 183: 17c. Pent brev til Danmark stemplet Christiania 15/5 1874. En arkivbrett gjennom et merke er knapt synlig. Utrop: 500, Startbud: 710 184: 17c. Matt blå farge. Uvanlig. Utrop: 300, Startbud: 300 185: 17c. Pent merke med rettvendt Christiania 20/8 1874. Utrop: 300, Startbud: 270 188: 17c. Pent merke stemplet Chra Byp 22/7-75. Utrop: 200, Startbud: 180 190: 17c. Velsentrert merke med god farge. Utrop: 200, Startbud: 180
191: 17c. Pent merke med blekkryss. Utrop: 200, Startbud: 180 192: 18b. Prima postfriskt merke. Utrop: 1800, Startbud: 2700 193: 18bX. Ustemplet merke med fargeutfylling over R i Norge. Utrop: 200, Startbud: 180 194: 18a. Prakt Christiania 7/11 1872. Utrop: 200, Startbud: 180 195: 18a. Pent merke stemplet Christiania 25/4 1872. Utrop: 100, Startbud: 90 198: 18. Fullstemplet 169 - Langesund. 4 pkt iflg Postal. Utrop: 100, Startbud: 150 200: 18 x 4. Brev med VERTIKAL 4-stripe 3 sk matt karmin stpl CHR. 31-7-1873 og sidestpl CHR BYP. sendt Frankrike. Nedre mrk og øvre brevhjørne skadd. Sjelden enhet, viktig for rekonstruksjon. Dette brevet er ikke tidligere registrert. Utrop: 1000, Startbud: 900
201: 18. Seks brev med tre skilling posthorn. Bra kvalitet. Utrop: 300, Startbud: 320 202: 18 a. Faktura sendt stemplet Chra Byp. og Christiania 30/1 1872. Svært tidlig bruk av tre skillings posthorn. Utrop: 250, Startbud: 225 206: 19 i. Pent merke med mørk farge. Utrop: 400, Startbud: 360 207: 19 Ia. Pent brev til Danmark stemplet Christiania 3/2 1874. Utrop: 700, Startbud: 680 209: 19 Ia. Pent normalmerke. Utrop: 500, Startbud: 500 210: 19 Ib. Pent og velsentrert ustemplet merke. Utrop: 2000, Startbud: 2500 211: 19 Ib. Pent merke med nummerstempel 35 - Brevig. Utrop: 700, Startbud: 1695
212: 19 Ib. Rettvendt stemplet Follebu 12/7-78. Utrop: 500, Startbud: 450 213: 19 ID - Prakt/Lux Bergen 9/6-1878. Meget fargefriskt. Vanskelig i denne kvalitet! Utrop: 750, Startbud: 675 214: 19 Id. Nær luksus Nøtterø 1/7 1874. Utrop: 400, Startbud: 360 215: 19 Id. Pent ustemplet merke, vanskelig. Utrop: 400, Startbud: 2150 216: 19 Id. Letthengslet merke på tykt papir. sentrert venstre. Utrop: 300, Startbud: 395 220: 19 Id. Pent normalmerke. Utrop: 200, Startbud: 180 221: 19 II. Prakt Holmestrand 17/3 1875. Meget pent. Utrop: 300, Startbud: 480
222: 19 II. Pent fargefriskt merke. Utrop: 200, Startbud: 180 223: 19 II. Pent normalmerke. Utrop: 200, Startbud: 180 225: 20. Pent velsentrert ustemplet merke. Liten tynnhet etter hengsel. Utrop: 900, Startbud: 810 226: 20. Brev til Nederland stemplet Christiania 30/11 1877. Fra Vinke-arkivet, adressatens navn er fjernet som vanlig og rimelig pent restaurert. Utrop: 900, Startbud: 900 227: 20. Pent stemplet Surendal 25/10 1877. 5 pkt iflg Postal. Utrop: 300, Startbud: 300 230: 20. Fullstemplet Bergen 20/10 1875. Utrop: 200, Startbud: 180 231: 20. Velsentrert 6 sk omvendt fullstp THRONDH(JEM) 25/11-1876. Utrop: 200, Startbud: 180
232: 20. Pent merke med nær lux Mandal 17/7 1877. Utrop: 200, Startbud: 250 233: 20. Pent stemplet Christianssund 1/9-1877. Utrop: 200, Startbud: 180 235: 21. Brev til Tyskland fra Drammen 28/12 1874.  Utrop: 1000, Startbud: 1200 237: 21. Lux Flekkefjord 12/6 1874. Utrop: 500, Startbud: 450 240: 21 I/III. Velsentrert merke med lyst papir. Lettstemplet. Utrop: 300, Startbud: 300 241: 21 I. Pent lettstemplet merke. Utrop: 300, Startbud: 270 242: 21. Pent merke med nummerstepel 35 - Brevig. Utrop: 300, Startbud: 475
243: 21 I - Pent rundstemplet merke. ( Hk. 725,- ) Utrop: 250, Startbud: 250 244: 21 I/III. Pent ustemplet merke. Utrop: 200, Startbud: 200 245: 21 III. Pent ustemplet merke. Utrop: 200, Startbud: 255 247: 23 - Fargefriskt ubrukt merke, sv., trolig regumm. (Hk 800,-). Forsiktig utrop! Utrop: 150, Startbud: 135 248: 23. Prakt/lux Horten 5/8. Utrop: 100, Startbud: 90 249: 23. Prakt/lux Christiana 31/10-80. Utrop: 100, Startbud: 100 250: 24 IIIBB - Prakt/Lux Hønefoss 9/9-1881. Vanskelig i denne kvalitet! Utrop: 300, Startbud: 1200
251: 24 IIA - Lux Kvædfjord 2/8-1878. Svært uvanlig og sjeldent pent stempel! Utrop: 300, Startbud: 943 252: 24. Prakt/lux Hamar 26/2 1879. Utrop: 100, Startbud: 90 253: 24 IIIba. Noe skjevt til høyre. Utrop: 100, Startbud: 100 255: 24 IIa. Prakt Chra Byp 8/8-82. Utrop: 100, Startbud: 100 256: 25 II - Glassklart ubrukt merke med god tg. (HK 1.100,-) Trolig regum. dog vakkert! Utrop: 350, Startbud: 365 257: 25 II. Prakt Gloppen 2/3 1882. Nær lux. Utrop: 100, Startbud: 100 261: 25 II/I. Begge luksusstp TØNSBERG med hhv antikva og stenskrift bokstaver. Utrop: 100, Startbud: 90
262: 26. Prakt/lux Trondhjem 24/4 1878. Uvanlig pent. Utrop: 200, Startbud: 180 263: 26. Prakt Ringsager 10/1- 1882. Utrop: 150, Startbud: 150 267: 27. Prakt Hmfrs. Hmbrg B 12/7-1880 på brevstykke Utrop: 150, Startbud: 135 271: 28. Pent merke med frisk farge stemplet Ytterøen 28/8-1884. 6 pkt flg Postal. Utrop: 450, Startbud: 405 273: 28. Fargefrisk og velsentrert 25 øre. Lettstp HOLMESTRAND. Utrop: 400, Startbud: 400 278: 29 b. Lux Lysaker 6/7 1891. Utrop: 200, Startbud: 180 281: 30. Prakt/lux Løiten 7/5-1883.  Utrop: 100, Startbud: 90
286: 32 - Prima postfrisk merke s.h. (Hk 1.400,-). Tg. var.! Utrop: 600, Startbud: 600 288: 32. Lot 10 stk 1.00 kr Oscar, inkl et par. Typer? Bra kvalitet. Utrop: 300, Startbud: 270 289: 32. Luksus Skien 4/4-89. Stempelet har laget et lite hull i merket med I. Pent utseende. Utrop: 100, Startbud: 100 290: 32. Pent stemplet trekanstempel Kristiania pakkepost - fragt betalt 10/6-97. Utrop: 100, Startbud: 280 295: 34. Luksus Christiania 17/-90. Utrop: 250, Startbud: 250 297: 32-34. Krone Oscar. Serie med et pent pk-stp. Utrop: 175, Startbud: 175 298: 35. Velsentrert merke stemplet Christiania 31/7-80. Utrop: 200, Startbud: 285
299: 36 - Glassklart Lux Urskaug 20/11-1882. Meget vakkert merke! Utrop: 500, Startbud: 450 301: 36, 37 I/II, 38. Kpl sett 10 øre 1882. Bra kvalitet. Utrop: 300, Startbud: 270 305: 38. Prakt/lux Bodø 21/11-83. Utrop: 100, Startbud: 90 306: 38. Prakt Gjethus 11/7 1883. Utrop: 100, Startbud: 100 307: 38. Luksusstp ROLLAG 7/10-1885. Utrop: 100, Startbud: 90 308: 38. Prakt Sogndal i Sogn 245/1-1883. Utrop: 100, Startbud: 90 309: 38 xY - 10 øre st. vm stpl del av Bergen, sentr v. sign Tysland. Attest. G. Flatheim. Hk 6200,-++. # Utrop: 2500, Startbud: 3000
310: 38 yX - 10 øre på bentse papor Prakt/Lux stpl HOVED JERNB. POSTEXP 4.1.1884. Hk 3800,-++. # Utrop: 2000, Startbud: 5110 311: 39 X - Prakt/Lux Faleide 8/8-1888. Uvanlig stempel! Utrop: 300, Startbud: 495 313: 39 X. Prakt Ringsager 22/12-1882. Utrop: 100, Startbud: 100 314: 40 IAX - Prakt / Lux lyngdal 20/8-1884. Utrop: 250, Startbud: 225 315: 40 I aX. Pen 20 øre blek ultramarin rettvendt stp del av SVELVIG. Vm.II, st.3. Utrop: 100, Startbud: 90 319: 40 IIA - VM II ST. 1. Lux Nordre Land 27/3-1885. Vakkert! Utrop: 300, Startbud: 396 320: 40 IIbx. Lux Christiania 3/10 83. Utrop: 200, Startbud: 200
321: 40 II bX. Velsentrert og lettstp 20 øre prøyssisk blå. Utrop: 100, Startbud: 90 322: 40 IIbyX - 20 øre med Bentse papir og liggende VM. Lettspl Christiania. Liten tynnhet iflg uttalese Enger. Pent merke. Hk 1300,- Utrop: 300, Startbud: 345 324: 41. Praktstp SANDEFJORD 17/4-1885 på 3 øre. Utrop: 100, Startbud: 100 325: 41 - 3 øre nær prakt stpl CHRA BYP 25-10-86. # Utrop: 100, Startbud: 100 326: 42 Iby. Luksus Christiania 27/12-84. Stående vannmerke stilling 8. Utrop: 3000, Startbud: 12500  
  Neste=>